Starfsfólk TM

Starfsfólk TM er lykillinn að árangri og velgengni fyrirtækisins. Það er TM því sérstakt kappsmál að skapa lifandi og kraftmikið starfsumhverfi og vera aðlaðandi vinnustaður fyrir hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk. Aðeins þannig getur félagið þróast og eflst með það að marki að mæta kröfum framtíðarinnar.

Fastráðnir starfsmenn TM eru 124 talsins, 66 karlar og 58 konur og er starfsfólk TM samhentur hópur með ólíka menntun og reynslu sem skapar jarðveg fyrir fjölbreytt sjónarmið og hugmyndir.

Jafnréttismál

Á undanförnum árum hefur TM lagt ríka áherslu á jafnréttismál og á árinu 2017 var farið í sérstakt verkefni til að styrkja stöðu jafnréttismála enn frekar. Ráðist var í ítarlega greiningarvinnu ásamt vinnufundum með þátttöku allra starfsmanna með það að markmiði að uppfæra jafnréttisstefnu og innleiða aðgerðaráætlun sem stuðla mun enn frekar að jafnrétti kynja innan félagsins.

TM var með fyrstu fyrirtækjum til að fá viðurkenningu Jafnréttisvísis Capacent. Við veitingu hennar var meðal annars horft til menningar, samskipta og vinnuumhverfis, stefnu og skipulags, launa og fyrirmynda innan TM.

Þá hefur TM verið með jafnlaunavottun samfellt frá árinu 2014. Til að halda jafnlaunavottun verður óútskýrður kynbundinn launamunur innan félagsins að mælast undir 5%. Í síðustu úttekt sem var í júlí 2017 mældist óútskýrður kynbundinn launamunur 1,4% hjá TM.

Helgun starfsfólks

Helgun (e. engagement) starfsfólks er mæld samkvæmt svörun þess á kjarnaspurningum Gallup í vinnustaðagreiningu. Helgun er einn af fimm lykilmælikvörðum TM og hefur félagið sett sér markmið um að helgun mælist 4,2 eða hærri. 

Helgun starfsfólks í vinnustaðargreiningu 2017 mældist 4,36 og félagið náði því markmiðum sínum á þeim mælikvarða. Niðurstöður vinnustaðagreiningarinnar voru að öðru leyti almennt mjög jákvæðar. Mikilvægir þættir eins og endurgjöf, stolt af því að starfa hjá TM og ánægja með frammistöðusamtal hækkuðu t.a.m. marktækt (≥ 0,2) milli greininga. Enginn þáttur lækkaði marktækt milli greininga (mældust lægri 2017 en 2016). Sá þáttur sem fékk lægst skor í greiningunni var viðhorf starfsfólks til jafnréttismála innan TM og studdi sú niðurstaða við þá sýn að þörf væri á að vinna enn markvissara að jafnréttismálum.

Á meðfylgjandi mynd má sjá þróun helgunar starfsfólks TM síðustu ár.

Þróun helgunar hjá TM 2006–2017

 

Starfsfolk

Undirbúningur vegna vinnustaðargreiningar 2018 er hafinn og ráðgert að leggja nýja greiningu fyrir starfsfólk í lok mars.