Arðsemi eigin fjár

TM hefur sett sér markmið um að ávöxtun eigin fjár skuli vera hærri en 15%. Þetta markmið hefur náðst undanfarin 5 ár og hefur meðalarðsemin verið 20,9%. TM vinnur að því á hverjum tíma að besta fjárhagsskipan sína í samræmi við áhættuvilja stjórnar. 

Á undanförnum árum hefur verið kappkostað að stýra félaginu í samræmi við áhættuvilja stjórnar út frá Solvency II gjaldþolshlutfalli. Fjárhagsskipan TM og tjónaskuld var endurmetin í samræmi við hinar nýju kröfur. Arðgreiðslur og endurkaup eigin bréfa hafa síðan þá verið miðaðar við að halda gjaldþolshlutfalli innan þeirra marka sem áhættuvilji stjórnar setur. Samkvæmt honum á gjaldþols-hlutfallið að vera innan 1,4 til 1,7 sinnum gjaldþolskrafa félagsins. Á árinu 2015 var ráðist í 2 milljarða kr. útgáfu á víkjandi skuldabréfum sem lið í endurskoðun á fjárhagsskipan félagsins.

 

Ardsemi