Lykiltölur

Rekstrarreikningur

  2017 2016
Eigin iðgjöld 14.985 m.kr. 14.060 m.kr.
Fjárfestingatekjur 3.750 m.kr. 3.178 m.kr.
Aðrar tekjur 37 m.kr. 41 m.kr.
Heildartekjur 18.771 m.kr. 17.279 m.kr.
     
Eigin tjónakostnaður ( 11.873) m.kr. ( 10.719) m.kr.
Annar kostnaður ( 3.692) m.kr. ( 3.607) m.kr.
Heildargjöld  ( 15.565) m.kr. ( 14.326) m.kr.
Hagnaður fyrir tekjuskatt 3.207 m.kr. 2.953 m.kr.
     
Tekjuskattur ( 84) m.kr. ( 356) m.kr.
Hagnaður ársins 3.123 m.kr. 2.597 m.kr.
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut 4,61 kr. 3,80 kr.

Efnahagsreikningur

Eignir 31.12.2017 31.12.2016
Rekstrarfjármunir 343 m.kr. 386 m.kr.
Fjárfestingafasteignir 48 m.kr.  120 m.kr. 
Útlán 1.300 m.kr. 1.561 m.kr.
Verðbréf 26.290 m.kr. 23.949 m.kr.
Viðskiptakröfur 4.612 m.kr. 4.036 m.kr.
Aðrar eignir 930 m.kr. 4.036 m.kr.
Handbært fé og bundin innlán 1.137 m.kr. 903 m.kr.
Eignir samtals 34.659 m.kr. 32.350 m.kr.
     
Eigið fé samtals 14.102 m.kr. 12.479 m.kr.
     
Vátryggingaskuld 17.191 m.kr. 16.197 m.kr.
Aðrar skuldir 3.365 m.kr. 3.674 m.kr.
Eigið fé og skuldir samtals 34.659 m.kr. 32.350 m.kr.
     
Eigið tjónshlutfall 79,2% 76,2%
Kostnaðarhlutfall vátryggingastarfsemi 20,1% 20,8%
Samsett hlutfall (eigið tjónshlutfall + kostnaðarhlutfall) 99,4% 97,0%
Eiginfjárhlutfall 40,7% 38,6%
Gjaldþolshlutfall 1,46 1,50